Archive for 17 lipca, 2021

22 LIPCA – MANIFESTACJA PRZED PARLAMENTEM RP!

Drodzy Członkowie i Sympatycy PTZ! Jak Państwo wiecie od pewnego czasu trwają prace legislacyjne w Parlamencie, których celem jest nowelizacja ustawy o k.p.a. Przyjęcie ustawy w wersji proponowanej przez rząd  zlikwiduje wszelkie możliwości dochodzenia roszczeń za znacjonalizowane mienie, zamykając zarazem drogę do reprywatyzacji w przyszłości. ZG PTZ  podejmuje intensywne działania...