Archive for sierpień 2021

KOMUNIKAT ZG PTZ WS. NOWELIZACJI KPA PRZEZ SEJM RP

Dnia 11.08 odbyło się w Sejmie głosowanie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Niestety, pomimo podjętych przez nas działań oraz nacisków międzynarodowych, Sejm zdecydowaną przewagą głosów odrzucił poprawki wniesione przez Senat. Za odrzuceniem poprawek głosowało 281 posłów, przeciw 170, wstrzymało się dwóch. Poniżej link do głosowania: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania... Tym...