Archive for 1 stycznia, 2022

RENOWACJA NAGROBKÓW DZIEDUSZYCKICH

Troska o dziedzictwo duchowe i materialne ziemiaństwa jest dla nas priorytetem, takim samym, jak ciągłe starania o uczciwą reprywatyzację. Niezależnie jednak od sytuacji prawnej, w kwestii pamięci historycznej i dbałości o zabytki, można obecnie sporo zrobić. Prezentujemy przykład, który wpisuje się doskonale w idee i wartości, jakie przyświecają Polskiemu Towarzystwu...