Jubileusz 25-lecia PTZ

Dnia 4 grudnia 2015 r. w Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela, na Zamku Królewskim i w sali Centralnej Biblioteki
Rolniczej 
w Warszawie odbyły się centralne uroczystości Jubileuszu XXV-lecia Polskiego Towarzystwa
Ziemiańskiego.

Mszę św. koncelebrował ks. infułat Jan Miazek, osobisty reprezentant ks. abp. Kazimierza kard. Nycza, metropolity
warszawskiego z udziałem ks. prałata Mirosława Nowosielskiego, ks. prałata Józefa Maja i ks. kanonika Roberta
Ogrodnika.

Podczas Mszy św. poświęcony został sztandar Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, ufundowany przez potomków ziemian
wielkopolskich. Matką chrzestną sztandaru została p. Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes ZG i prezes Oddziału
Wielkopolskiego PTZ, zaś ojcem chrzestnym p. Andrzej Marian Laudowicz, członek ZG PTZ. W poczcie sztandarowym zaś
stanęli: Stefan Gromnicki oraz bracia Antoni i Jędrzej Jabłońscy.

Na uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie przybyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP pp. Grażyna
Wereszczyńska i Maciej Wojciech Chojnowski. Ponadto, na Zamku i w CBR gościliśmy parlamentarzystów: senatora Jana
Marię Jackowskiego, posła Bartosza Józwiaka i posła Artura Górskiego. Byli z nami również ludzie kultury: Anna
Milewska-Zawada, Ryszard Bacciarelli, Jolanta Pol oraz zmarły krótko potem Janusz Odrowąż-Pieniążek.
W związku z Jubileuszem, listy gratulacyjne przesłali nam: wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska,
wicemarszałek Senatu – Maria Koc i poseł Marcin Święcicki. Otrzymaliśmy też gratulacje od Rzecznika Praw
Obywatelskich, Adama Bodnara.

Podczas gali na Zamku, życzenia skierowali do nas: Piotr Byliński, wice marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu
Wielkiego, Michał Niemirowicz-Szczytt (w imieniu Zarządu Związku Szlachty Polskiej), p. Michał Wojnarowski – w
imieniu środowiska hodowców koni, zaś przesłali gratulacje: p. Anna Archacka, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie,
Andrzej Novak-Zempliński – prezes “Domus Polonorum” i szefostwo Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.
Ponad trzydziestu współpracowników, darczyńców, przyjaciół i członków PTZ z rąk Marcina Schirmera, prezesa i Romana
Kraińskiego, przewodniczącego Rady Naczelnej PTZ, otrzymało okolicznościowe “złote” medale (wraz z dyplomem), w
podziękowaniu za szczególne zasługi dla naszego środowiska. Poniżej zznajduje się odnośnik do listy uhonorowanych.
W części artystycznej wystąpił w fenomenalnym koncercie Mateusz Kasprzak-Łabudziński (skrzypce) z towarzyszeniem
Piotra Kopczyńskiego (fortepian).

Przedstawiamy kilka fotografii z uroczystości, autorstwa pp. Joanny Wilgi oraz skany niektórych gratulacji od ww. osób.
Dziękujemy wszystkim gościom i całemu środowisku ziemiańskiemu w Polsce za liczne przybycie i wszelkie gratulacje
jubileuszowe!

Piotr Szymon Łoś

Lista uhonorowanych okolicznościowmi medalami PTZ
Przemówienie Prezesa ZG PTZ wygłoszone podczas Jubileuszu XXV-lecia założenia PTZGratulacje od Pani Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
Gratulacje od Pani Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc

Gratulacje od Rzecznika Praw Odywatelskich Pana Adama Bodnara
Gratulacje od Pana Marcina Święcickiego Posła na Sejm RP