Blog

OŚWIADCZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W SPRAWIE INSTRUMENTALNEGO TRAKTOWANIA TEMATU REPRYWATYZACJI W KAMPANII WYBORCZEJ

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, skupiające potomków osób poszkodowanych przez wywłaszczenia komunistyczne, z najwyższym niepokojem przyjęło ostatnie doniesienia medialne ogniskujące uwagę opinii publicznej na wypaczonym obrazie tak zwanej reprywatyzacji. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, stworzyło swoisty ranking „ekspertów od reprywatyzacji” na terenie Warszawy, nazywanych też „królami reprywatyzacji”, zrównując wszystkie osoby dochodzące roszczeń, jako...

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA ZIEMIAŃSTWO POLSKIE W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

W dniu 17 listopada 2018 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca rolę i zasługi ziemiaństwa w historii Rzeczypospolitej. Uroczystość poprzedzi Msza Święta odprawioną przez Jego E. ks. Kardynała Kazimierza Nycza o godzinie 15.00. Po odsłonięciu tablicy nastąpi spotkanie uczestników w Centrum Opatrzności Bożej...

WYSTĄPIENIE PTZ DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ PAŃSTWA

Polskie Towarzysto Ziemiańskie wystosowało obszerny apel do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Kopie wystąpienia zostały skierowane do wiadomości Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu. Fragment: (...) W...

16 CZE 2017
Udostępnij

Na lodzie – materiał TVN poświęcony reprywatyzacji, której nie było

Tak zwana "dzika reprywatyzacja" nie jest przyczyną obecnych problemów. Ona jest skutkiem zaniechań ciągnących się od zarania III RP. Nie byłoby dzikiej reprywatyzacji, gdyby uchwalono ustawę reprywatyzacyjną, ale przez 28 lat wolnej Polski żaden z rządów nie był w stanie tego dokonać. Jesteśmy ostatnim krajem w Europie bez takich przepisów,...

07 KWI 2017
Udostępnij

Zjazd Walny Delegatów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskim informuje, że kolejny Zjazd Walny Delegatów PTZ został zwołany na dzień 20 maja, godz. 10.00. Obecnie trwają jeszcze wybory w Oddziałach PTZ, a spełniając swój statutowy obowiązek, ZG wykonuje prace przygotowawcze do Zjazdu. Informujemy także, że Delegaci i zaproszeni goście na Zjazd otrzymają imienne zawiadomienia...

07 KWI 2017
Udostępnij

Wybory Zarządów PTZ w poszczególnych Oddziałach; Zjazd Walny w maju

W Polskim Towarzystwie Ziemiańskim trwa okres wyborczy. W maju Zjazd walny, a na razie w Oddziałach odbywają się wybory nowych Zarządów i Delegatów na Zjazd. Swoje Zarządy wybrali już członkowie Oddziałów: - Warszawskiego, prezesem został ponownie p. Juliusz Karski - Wielkopolskiego, prezesem została p. Wanda Niegolewska-Górska - Kieleckiego, prezesem został...

08 MAR 2017
Udostępnij

Spotkanie z Jego Eminencją ks. Kazimierzem kard. Nyczem, metropolitą warszawskim

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego spotkali się z ks. kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim. W imieniu całego środowiska ziemiańskiego Stołecznemu Duszpasterzowi złożyli gratulacje w związku z Jubileuszem 10-lecia objęcia przez Księdza Kardynała arcybiskupstwa warszawskiego. Była też okazja do złożenia imieninowych życzeń - wielu Łask Bożych - w dniu Jego patrona -...

01 MAR 2017
Udostępnij

Wiadomości Ziemiańskie

W Warszawie „Wiadomości Ziemiańskie” można kupić: - Główna Księgarnia Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7; - Księgarnia XX wieku, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 (oprócz poniedziałków) - Księgarnia Historyczna, al. Solidarności 105 , http://ksiazkihistoryczne.pl - W biuro PTZ ul. Poznańska 38 lok.2, w godzinach dyżurów, najlepiej zadzwonić...

Ziemiański opłatek w Gdańsku

Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Oddziału Gdańskiego PTZ odbyło się 8 stycznia 2016 r. w sali gościnnego Klubu Myśliwskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Obecni byli zaproszeni goście: ks. abp senior Tadeusz Gocłowski, rektor prof. Aleksander Kołodziejczyk z małżonką Aleksandrą oraz członkowie gdańskiego Oddziału PTZ wraz z rodzinami. Prezes Oddziału Roman Kraiński i...