Blog

OŚWIADCZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W SPRAWIE INSTRUMENTALNEGO TRAKTOWANIA TEMATU REPRYWATYZACJI W KAMPANII WYBORCZEJ

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, skupiające potomków osób poszkodowanych przez wywłaszczenia komunistyczne, z najwyższym niepokojem przyjęło ostatnie doniesienia medialne ogniskujące uwagę opinii publicznej na wypaczonym obrazie tak zwanej reprywatyzacji. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, stworzyło swoisty ranking „ekspertów od reprywatyzacji” na terenie Warszawy, nazywanych też „królami reprywatyzacji”, zrównując wszystkie osoby dochodzące roszczeń, jako...