Blog

07 KWI 2017
Udostępnij

Zjazd Walny Delegatów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskim informuje, że kolejny Zjazd Walny Delegatów PTZ został zwołany na dzień 20 maja, godz. 10.00. Obecnie trwają jeszcze wybory w Oddziałach PTZ, a spełniając swój statutowy obowiązek, ZG wykonuje prace przygotowawcze do Zjazdu. Informujemy także, że Delegaci i zaproszeni goście na Zjazd otrzymają imienne zawiadomienia...