Nowe władze Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

W wyniku wyborów podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w dn. 20 maja 2017 r., prezesem stowarzyszenia został ponownie:

Marcin Konrad SCHIRMER

Ukonstytuował się ZARZĄD GŁÓWNY PTZ w składzie:
Tomasz BRZOZOWSKI
Wojciech KWILECKI
Piotr Szymon ŁOŚ
Danuta PRUS-GŁOWACKA
Maciej RYDEL
Władysław SOBAŃSKI
Bogusław STEFAŃSKI
Stanisław ZIEMECKI

Wybrana została GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
Andrzej RADOSZEWSKI (Warszawa), przewodniczący
Witold ROMANOWSKI (Kraków)
Grzegorz PIĄTKOWSKI (Kraków)
Andrzej SKARŻYŃSKI (Poznań)
Janusz STOCHLAK (Lublin)

Ukonstytuował się SĄD HONOROWY w składzie:
Andrzej HEYDEL
Andrzej MARIAN LAUDOWICZ
Józef LUBOWIECKI
Kazimierz MOES
Kazimierz STAROWIEYSKI

Zjazd postanowił przez aklamację złożyć serdeczne podziękowania Panu Janowi KOCHANOWSKIEMU za wieloletnią pracę na rzecz PTZ w Szczecinie, którego był Prezesem.

Delegaci i goście uczcili ponadto minutą ciszy zmarłego wczoraj śp. Józefa DESKURA z Sancygniowa, członka małopolskiego PTZ.

Prezydium Zjazdu: (prowadzący obrady: Roman KRAIŃSKI, przewodniczący (Gdańsk), Marek ŁOŚ, wiceprzewodniczący (Lublin).