Blog

30 STY 2022
Udostępnij

1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ PTZ

Szanowni Państwo !

Wyrażamy ogromne podziękowania  za przekazanie 1 %-a podatku dochodowego (PIT) za 2020 rok na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jako organizacji pożytku publicznego. Z tego tytułu uzyskaliśmy 5 958,70 zł. Pomogło to, jak zwykle, realizować cele statutowe PTZ.

Obecnie zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele, o szczodrość w  przekazywaniu 1% podatku dochodowego za 2021 rok.

W dobie pandemii zmniejszyły się wpływy ze wszystkich źródeł przychodów, zwłaszcza ze składek i darowizn, spadła sprzedaż Wiadomości Ziemiańskich.

Każda nawet mała kwota będzie dla nas szczególnie cenna. Nie dajmy się pandemii !

Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


Poniżej przypomnienie zasad przekazywania 1%
Przekazanie 1%-a można wykonać w sposób tradycyjny, wysyłając formularz PIT pocztą, lub przez dostarczenie bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Formularz można  także wysłać drogą elektroniczną w systemie „Twój e-PIT”. Krajowa Administracja Skarbowa (dawniej Urząd Skarbowy), na portalu www.podatki.gov.pl , udostępnia PIT-y przygotowane dla każdej osoby.
Wypełniając formularz PIT należy podać osobiste dane i numer KRS. Numer KRS naszego Towarzystwa to 0000055617. Urząd Skarbowy prześle kwotę odpisanego 1%-a na konto bankowe PTZ. Termin składania formularzy upływa 30 kwietnia 2022 roku.
Wpłaty 1%-a są dla PTZ anonimowe, chyba że darczyńca wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych i wysokości przekazanej kwoty wypełniając dodatkowo specjalną rubrykę w formularzu PIT…