Blog

1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ PTZ

Zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2018 na naszą rzecz. Każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie ma trzy główne źródła dochodów. Są to składki członkowskie, darowizny, oraz odpis 1% od podatku dochodowego (PIT) na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jako organizacji pożytku publicznego. Z tego ostatniego tytułu, za 2017 rok, uzyskaliśmy 8053,06 zł. Kwota ta pomogła realizować nasze cele statutowe.

Odpis 1% może być wykonany nie tylko w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie formularzy PIT pocztą, lub przez dostarczenie ich bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, lecz także drogą elektroniczną w systemie „Twój e-PIT”. Od 15 lutego 2019 roku na portalu www.podatki.gov.pl można sprawdzić PIT-y przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową dla poszczególnych osób. W takim zeznaniu PIT pozostaje ta sama organizacja pożytku publicznego która była wybrana w ubiegłym roku. Po naszej akceptacji PIT jest gotowy i nie musimy nic robić. Urząd Skarbowy prześle 1% podatku na konto bankowe PTZ. Organizację pożytku publicznego można zmienić wprowadzając korektę. Warunkiem koniecznym jest podanie numeru KRS. Nasz numer KRS to 0000055617. Termin składania formularzy upływa 30 kwietnia 2019 roku. Oferujemy pomoc w przekazywaniu odpisu 1% na naszą rzecz. Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego