Blog

Delegacja PTZ w Wielkiej Brytanii

W dniach 27-29 kwietnia 2024 r. przebywała w Wielkiej Brytanii delegacja PTZ w składzie Prezes Zarządu Głównego Marcin Schirmer oraz Prezes Oddziału Warszawskiego Bogusław Stefański.

Wzięliśmy udział w uroczystościach 84. rocznicy zbrodni Katyńskiej zorganizowanych pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu Gunnerbury. Następnie uczestniczyliśmy w Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Ziemian w Wielkiej Brytanii.
Podczas obrad podjęta została decyzja o dołączeniu PZZ do PTZ. Było to wynikiem wcześniejszych rozmów Prezesa PTZ Marcina Schirmera i Prezesa PZZ Piotra Młodzianowskiego, podczas których podnoszono kwestię zasadności istnienia dwóch organizacji zrzeszających jedno środowisko i mających tożsame cele. W wyniku zawartego porozumienia członkowie PZZ wstąpią do PTZ.
Jednocześnie powstał komitet pod przewodnictwem Piotra Młodzianowskiego, którego zadaniem będzie wydanie książki dokumentującej działalność organizacji i środowiska ziemiańskiego poza granicami kraju. Wszyscy, którzy chcieli by aby ich rodziny znalazły się w planowanej książce proszeni są o kontakt z PZZ.