Blog

KOMUNIKAT ZG PTZ WS. NOWELIZACJI KPA PRZEZ SEJM RP

Dnia 11.08 odbyło się w Sejmie głosowanie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Niestety, pomimo podjętych przez nas działań oraz nacisków międzynarodowych, Sejm zdecydowaną przewagą głosów odrzucił poprawki wniesione przez Senat. Za odrzuceniem poprawek głosowało 281 posłów, przeciw 170, wstrzymało się dwóch. Poniżej link do głosowania:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania…

Tym samym ustawę przyjęto w wersji rządowej, czyli bardzo niekorzystnej dla naszego środowiska, co oznacza umorzenie wszystkich postępowań będących w toku, a tym samym przerwanie procesów reprywatyzacyjnych.

Będziemy apelowali do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy, ew. skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania zgodności z Konstytucją. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności szanse na to są niewielkie.

Tym niemniej, w niektórych, szczególnych, przypadkach istnieje możliwość złagodzenia skutków ustawy. ZG PTZ przygotuję wkrótce szczegółową instrukcje postępowania, która rozesłana zostanie listą mailingową.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego