Blog

ZJAZD DELEGATÓW WYŁONIŁ PREZESA I NOWY ZARZĄD

W dniu 6.11.2021 r. odbył się w Warszawie Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, podczas którego dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. Na Prezesa ZG PTZ wybrano ponownie dr Marcina K. Schirmera. Ponadto w ZG znaleźli się: Tomasz Brzozowski, Marek Komorowski, Piotr Sz. Łoś, dr Maciej Rydel, Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Danuta Prus Głowacka, Władysław Sobański i Stanisław Ziemecki. W najbliższym czasie dojdzie do zebrania ZG podczas którego nastąpi ukonstytuowanie się nowych władz PTZ.

Warszawa, 8.11.2021 r.