Blog

ODESZŁA MARIA Z POTOCKICH REY

Maria Rey 1929-2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 15 sierpnia 2020 roku zmarła, w 91 roku życia
ś. p. Maria z Potockich Rey
wdowa po ś. p. Stanisławie Reyu (1923-1999),
współwłaścicielka zamku Montrésor we Francji,wspaniałego  polskiego muzeum i miejsca, gdzie z wielką serdecznością
przyjmowała gości z Polski.

Cześć Jej Pamięci !
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego