Blog

Wielkanocne spotkanie i premiera nowego numeru Wiadomości Ziemiańskich

Można powiedzieć, że w Polskim Towarzystwie Ziemiańskim jesteśmy już do świąt wielkanocnych gotowi.
Spotkaliśmy się jeszcze przed Triduum Paschalnym we wtorek 26 marca, jak zazwyczaj w Domu Pielgrzyma “Amicus” w Warszawie. Gospodarzami spotkania byli: Bogusław Stefański, prezes Oddziału Warszawskiego oraz Marcin Schirmer, prezes Zarządu Głównego PTZ, zaś o wspólną modlitwę oraz poświęcenie pokarmów, zadbał ks. prał. Robert Ogrodnik.
Cieszy nas, że zarówno na comiesięczne spotkania Oddziału Warszawskiego, jak i na uroczystości przedświąteczne przychodzą coraz to nowe osoby – sympatycy, część z nich wstępuje też w nasze szeregi.
Poza modlitwą, poświęceniem pokarmów, jak też swobodnymi rozmowami, mieliśmy również premierę nowego, już 90. numeru “Wiadomości Ziemiańskich”, które właśnie od tego wydania są finansowane przez Fundację im. Zofii i Jana Włodków z Krakowa. Jak napisał w swoim artykule, Rafał Slaski, prezes Fundacji, jak też prezes naszego Oddziału w Krakowie, “Fundacja zdecydowała się na ten krok, aby podtrzymać tradycję tego świetnego wydawnictwa i wesprzeć wieloletni wysiłek redaktor naczelnej Pani Zofii Pacuskiej.
Możliwość finansowania “Wiadomości Ziemiańskich” wynika wprost z naszego statutu i celów działalności.” Dodajmy tylko, że twórcą “WZ” jest jeden z naszych nestorów, Andrzej Laudowicz, a wspierając nasze czasopismo, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków podtrzymuje też ideę, którą Andrzej przedsięwziął wiele lat temu, skutecznie realizował, by potem przekazać kolejnym Redaktorom. Cieszymy się na tę współpracę!
Jak zawsze, co widać na zdjęciach, był z nami p. Krzysztof Gałecki, zapewniając możliwość zakupu wielu bardzo interesujących lektur z historii i kultury ziemiaństwa polskiego.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, zaś naszej “Grupie pod wezwaniem” (Joanna Moraczewska-Gwiazdowska, Halina Stefańska, Małgorzata Ziętarowa, Bogusław Stefański, Witold Ziętara i in.) dziękujemy za perfekcyjne przygotowanie “jajeczkowego” spotkania!