Blog

Wizyta delegacji PTZ u minister Bożeny Żelazowskiej

Dn. 21 marca br. p. minister Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków przyjęła dwuosobową delegację Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego: pp. dr. Marcina Schirmera, prezesa Zarządu Głównego i Piotra Szymona Łosia, członka ZG.
Rozmowa dotyczyła przede wszystkim sytuacji polskich dworów i pałaców oraz dziedzictwa ziemiańskiego. Jako organizacja pozarządowa zadeklarowaliśmy współpracę, jednocześnie zwracając uwagę nie tylko na ogólny stan zabytków, ale wymieniliśmy kilka konkretnych obiektów, co do których jesteśmy przekonani, że wsparcie ze strony Ministerstwa i Generalnego Konserwatora Zabytków jest konieczne i ma sens. A obiekty te, to: dwór Lutosławskich w Drozdowie (Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, pow. łomżyński, woj. podlaskie), Pałac Sztynort (pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie).
Z największą jednak troską i najdłużej rozmawialiśmy o sytuacji dworów, związanych z dwiema wybitnymi postaciami z naszej historii, a chodzi o: dwór Cieszkowskich (a potem prof. M. Kwiatkowskiego; Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej, pow. węgrowski, woj. mazowieckie) oraz dwór Żórawskich w Szczukach (pow. makowski, woj. mazowieckie), w którym za młodu, będąc guwernantką mieszkała Maria Skłodowska-Curie.
Spotkanie przebiegło w przyjaznej i pełnej wzajemnego zrozumienia atmosferze, a ufamy, że zapoczątkuje ono stałą wymianę poglądów oraz przyspieszy proces ratowania i rozwoju obiektów dworsko-parkowych w Polsce.