Blog

XI sesja naukowa o ziemiaństwie – Ziemianie artyści

W Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach odbyła się już XI Konferencja naukowa poświęcona dziejom ziemiaństwa zatytułowana “ZIEMIANIE ARTYŚCI”.

Dokładny program odbytej już wspaniałej debaty historycznej znajdą Państwo wśród fotografii, a dodajmy tylko, iż swoje referaty podczas tej sesji wygłosili dwaj członkowie Zarządu Głównego PTZ, dr Marcin K. Schirmer, który mówił o rzeźbiarzu Auguście Zamoyskim oraz Piotr Szymon Łoś, mówiący o Józefie Czapskim, artyście malarzu i świadku historii, związanym przez swoją siostrę z majątkiem Mordy (pow. siedlecki).

Ponadto, w sesji uczestniczyli, zarówno jako prelegenci lub goście inni członkowie i sympatycy PTZ, jak np. dr Maria Makowiecka, Bogusław Stefański – prezes Oddziału Warszawskiego PTZ, Halina Stefańska, Marek Michniewski – prezes Oddziału Świętokrzyskiego PTZ, Jolanta Michniewska, Katarzyna Chrościcka, Andrzej Kołder (właściciel dworu w Kopytowej), mec. Waldemar Gujski z pobliskich Gałek i wiele innych osób.

Frekwencja dopisała, a wstępnie padały już propozycje tematów na przyszłą sesję: ziemianie – sportowcy, edukacja dzieci i młodzieży ziemiańskiej czy też ziemianie – kolekcjonerzy.

Konferencja – inspirowana i zainicjowana przez poprzedniego dyrektora Muzeum Andrzeja Matuszewicza – jest wyśmienicie kontynuowana przez obecnego szefa placówki, dr. Sławomira Kordaczuka wraz Zespołem, a pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Dziękujemy za owocny i dobry czas w Siedlcach, w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach i na Podlasiu w okolicach Siemiatycz!