Blog

1% Z PIT ZA 2019 i 2020 NA RZECZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO

Wyrażamy ogromne podziękowania za przekazanie 1 % podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego jako organizacji pożytku publicznego. Z tego tytułu uzyskaliśmy 7217,69 zł. Pomogło to, jak zwykle, realizować nasze cele statutowe.

Obecnie zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele, o szczodrość w przekazywaniu 1% podatku dochodowego za, kolejny, 2020 rok.

W dobie pandemii zmniejszyły się nasze wpływy ze wszystkich źródeł przychodów, zwłaszcza ze składek i darowizn, spadła sprzedaż Wiadomości Ziemiańskich.

Wydatki najmu lokali, na energię elektryczną, telekomunikację, drukowanie i utrzymanie biura pozostają, na ogół, na nie zmienionym poziomie.

Każda nawet mała kwota będzie dla nas szczególnie cenna. Nie dajmy się pandemii !

Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Poniżej przypomnienie zasad przekazywania 1%

Przekazanie 1%-a może być wykonane w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie formularzy PIT pocztą, lub przez dostarczenie ich bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Formularze można także wysłać drogą elektroniczną w systemie „Twój e-PIT”. Od 15 lutego 2020 roku, na portalu www.podatki.gov.pl , Krajowa Administracja Skarbowa( dawniej Urząd Skarbowy) udostępni PIT-y przygotowane dla każdej osoby. Warunkiem koniecznym jest podanie osobistych danych i numeru KRS. Numer KRS naszego Towarzystwa to 0000055617. Termin składania formularzy upływa 30 kwietnia 2021 roku. Urząd Skarbowy prześle kwotę odpisanego1%-a podatku na konto bankowe PTZ.