Władze Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Marcin Konrad SchirmerPrezes Zarządu Głównego
Prywatny przedsiębiorca. Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent SGGW-AR w Warszawie i Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA Academy na SGH w Warszawie.

czytaj więcej

Maciej RydelWiceprezes Zarządu Głównego
Dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa. Właściciel  prywatnego zbioru ikonografii polskich dworów (m.in. 15 tys. fotografii). Autor książek „Jam dwór polski” (1993 i 1997) i „Oblicza polskiego dworu” (2003 i 2004, współautor St. Markowski), „Dwór-polska tożsamość” (2012) i „Wiejskie dwory i pałace rekomendowane przez PTZ” (2015-16).

czytaj więcej

Stanisław ZiemeckiWiceprezes Zarządu Głównego
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Od 1989 roku członek zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek prywatnych sektora SME.

czytaj więcej

Tomasz Brzozowski
Tomasz Marcin BrzozowskiSkarbnik Zarządu Głównego
Urodzony w 1941 r. w Warszawie. Syn Jerzego Stanisława Brzozowskiego z rodziny od wieków osiadłej na Litwie oraz Katarzyny z Szadkowskich, ostatniej właścicielki majątku Augustowo w powiecie bydgoskim. Żonaty z Joanną Spirydonow, mają córkę i syna. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (1967 r.). W latach 1967-1992 pracownik Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER).

czytaj więcej

Piotr Szymon ŁośCzłonek Zarządu Głównego
Syn Aleksandra Stefana i Anny z Prus-Paygertów; rodzinnie związany z majątkami dziadków: Wojtkowa k. Ustrzyk Dolnych (Czeczel-Nowosieleccy), Domażyr k. Lwowa (Łosiowie) i Stara Wieś/Limanowa (Marsowie).

czytaj więcej

Danuta Prus-GłowackaCzłonek Zarządu Głównego
Córka Witolda, do 1939 r. współwłaściciela majątku Dobra Rycerskie Manieczki pow. Śrem, por. rez. 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich, i Wiesławy z Koehlerów, córki Teodora P. Koehlera, właściciela majątku Sokołowo Wrzesińskie.

czytaj więcej

Władysław SobańskiCzłonek Zarządu Głównego
Syn Wacława i Marii z Komarów, wnuk Oskara Sobańskiego i Janiny z Domaniewskich, właścicieli majątku Zwedenówka na Podolu oraz Władysława Komara i Róży z Korybut-Woronieckich, właścicieli klucza bejsagolskiego na Litwie. Ożeniony z Izabelą Majewską, bezdzietny.

czytaj więcej