Blog

RENOWACJA NAGROBKÓW DZIEDUSZYCKICH

Troska o dziedzictwo duchowe i materialne ziemiaństwa jest dla nas priorytetem, takim samym, jak ciągłe starania o uczciwą reprywatyzację. Niezależnie jednak od sytuacji prawnej, w kwestii pamięci historycznej i dbałości o zabytki, można obecnie sporo zrobić. Prezentujemy przykład, który wpisuje się doskonale w idee i wartości, jakie przyświecają Polskiemu Towarzystwu Ziemiańskiemu.

Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas powziął działania, mające na celu przywrócenie świetności nagrobkom rodzinnym, znajdującym się w różnych miejscach na tzw. Kresach, czyli w ich przypadku tam, gdzie znajdowały się historycznie majątki ziemskie Dzieduszyckich. Ze względu na miejsce zamieszkania, a nade wszystko działalność społeczną, polityczną, kulturalną, jak też naukową poprzednich pokoleń rodziny, Dzieduszyccy zajęli się najpierw grobami na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie.

Dzięki temu, że mają swoją organizację, może było im łatwiej, niemniej cała procedura i konkurs, to działania, wymagające profesjonalnego podejścia. I to się udało: Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas zdobył grantowe fundusze w Instytucie Polonika i prowadzi renowację rodzinnych grobów.

Polecamy lekturę artykułów, obejrzenie krótkich filmów na stronie Związku, jak też wysłuchanie audycji na ten temat w Polskim Radiu – “Radio dla Ciebie”.

I serdecznie Rodzinie Dzieduszyckich gratulujemy udanych projektów, uważamy je za przykładowe, godne polecenia innym rodzinom ziemiańskim.

– Na stronie Związku Rodowego Dzieduszyckich: