Blog

08 MAR 2017
Udostępnij

Spotkanie z Jego Eminencją ks. Kazimierzem kard. Nyczem, metropolitą warszawskim

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego spotkali się z ks. kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim. W imieniu całego środowiska ziemiańskiego Stołecznemu Duszpasterzowi złożyli gratulacje w związku z Jubileuszem 10-lecia objęcia przez Księdza Kardynała arcybiskupstwa warszawskiego. Była też okazja do złożenia imieninowych życzeń – wielu Łask Bożych – w dniu Jego patrona – św. Kazimierza.
Podczas rozmów omówiona została kwestia pamiątkowej tablicy, poświęconej polskiemu ziemiaństwu, która będzie umieszczona w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Metropolita inicjatywę PTZ przyjął z zadowoleniem i zaoferował ze swej strony konkretną pomoc w tej sprawie. O dalszych losach inicjatywy będziemy informować.
W spotkaniu z Jego Eminencją ks. Kazimierzem kard. Nyczem, metropolitą warszawskim, ze strony PTZ udział wzięli: Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ, Marcin K. Schirmer, prezes Zarządu Głównego PTZ, Tomasz Brzozowski, skarbnik PTZ, Juliusz Karski, prezes Oddziału Warszawskiego PTZ oraz ks. prałat Mirosław Nowosielski, duszpasterz ziemian.

Fot., od lewej: Tomasz Brzozowski, ks. prałat Mirosław Nowosielski, Jego Eminencja ks. Kazimierz kard. Nycz, Marcin K. Schirmer, Danuta Prus-Głowacka, Juliusz Karski