Blog

Uczciwa ustawa reprywatyzacyjna wyeliminuje patologie – wywiad z prezesem ZG PTZ Marcinem K. Schirmerem

Doszło do pomieszania pojęć. Reprywatyzacja kojarzona jest z handlem roszczeniami, a nie zwrotem zagrabionego mienia. W ogóle nie mówi się o prawach osób posiadających roszczenia. Ten, trwający od lat chaos prawny, możliwy jest właśnie dlatego że dotąd nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. Gdyby takowa powstała, ustałyby wszelkie nielegalne praktyki związane ze skupowaniem roszczeń i ustanawianiem kuratora dla dawno nieżyjących osób. Każdy, kto dysponuje uzasadnionymi roszczeniami, mógłby zwrócić się do stosownego urzędu i czekać na rozstrzygnięcie.

Zapraszamy do lektury wywiadu z prezesem ZG PTZ Marcinem K. Schirmerem dla dwutygodnika Instytutu Staszica  http://instytutstaszica.org/2020/07/11/uczciwa-ustawa-reprywatyzacyjna-wyeliminuje-patologie/