Blog

NOWE WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO

Zgodnie z zapowiedzią, przedstawiamy Państwu pełną listę osób, które zostały wybrane do wszystkich gremiów statutowych Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego podczas Zjazdu Walnego Delegatów w dniu 6 listopada 2021 roku.

Prezesem PTZ został ponownie dr Marcin K. Schirmer

Zarząd Główny:

– Tomasz Brzozowski

– Danuta Prus-Głowacka

– Marek Komorowski

– Piotr Szymon Łoś

– dr Maciej Rydel

– Władysław Sobański

– Stanisław Ziemecki

Główna Komisja Rewizyjna:

– Andrzej Matuszewicz

– Grzegorz Piątkowski

– Janusz Stochlak

– dr Angelika Uziębło

– Andrzej Watta-Skrzydlewski

Sąd Honorowy:

– dr Andrzej L. Bogucki

– Andrzej Kraiński

– Ewa Machlejd

– Piotr Marquardt

– prof. Kazimierz Starowieyski

Uchwałą Zjazdu Delegatów, podjęto decyzję m.in. o:

– wydłużeniu kadencji gremiów statutowych PTZ do 4 lat;

– utrzymaniu dwóch głównych kierunków pracy PTZ:

  1. a) dążenia do uczciwego zadośćuczynienia spadkobiercom ziemian za mienie odebrane bezprawnie (reprywatyzacja)
  2. b) działań na polu historii i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony zabytków ziemiańskich, współpracy z instytucjami i organizacjami, poruszającymi tematykę ziemiańską

– przyznaniu dr. Markowi J. Łosiowi, wieloletniemu prezesowi Oddziału Lubelskiego, tytułu Członka Honorowego PTZ.

– podziękowaniu p. Andrzejowi Skarzyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz PTZ, w ostatnim czasie szczególnie za pracę w Głównej Komisji Rewizyjnej.

Obrady – prezydium Zjazdu, od lewej: Sebastian Popowski (sekretarz), Marek J. Łoś (z-ca przewodniczącego), Wojciech Wrzecionkowski (przewodniczący prezydium i prowadzący obrady Zjazdu), Marcin K. Schirmer, prezes ZG PTZ; fot. P. Łoś