Blog

SENACKIE POPRAWKI DO NOWELIZACJI KPA

23 lipca br. odbyło się w Senacie głosowanie poprawek zgłoszonych przez połączone komisje Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Przyjęte zostały trzy poprawki, z czego dwie mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia osób poszkodowanych komunistycznymi dekretami nacjonalizacyjnymi. Poprawka...